Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Ansatte

Spesialist i allmennmedisin
Elisabeth Angell

Elisabeth Angell er ekte Grytværing. Hun er spesialist i allmennmedisin og har jobbet med dette i 25 år. Som en del av spesialiseringen sin jobbet hun også ett år ved Ringerike psykiatriske senter. Angell kombinerer jobben hos oss med jobb som fastlege i Lunner kommune. Dette betyr imidlertid ikke at Elisabeth blir en sjelden gjest på Vitalisklinikken. Den vakre naturen vi har rundt oss og Elisabeths røtter i området gjør at hun ønsker å være nordpå så mye som mulig. Angell er derfor å treffe hos oss i alle fall annenhver uke, i perioder oftere. Elisabeth er også godkjent sjømannslege.

Jordmor
Kathrine Holm Lamo

Katrine var ferdig sykepleier i 1999, jobbet så på Telemark sykehus og i hjemmetjenesten før hun begynte på jordmor-utdannelsen i Tromsø i 2003. Fra 2005 og fremdeles jobber hun på fødeavdelingen ved UNN Harstad. I løpet av 10 år som jordmor har Katrine tatt videreutdanning i ammeveiledning og hun har kurs i jordmor-akupunktur.

Jordmor
Lise Sparr Hegna

Lise var ferdig sykepleier i 2003 og jobbet på Ullevål sykehus frem til 2008. I 2009 tok hun jordmorutdannelse ved universitetet i Tromsø. Lise har jobbet som jordmor ved fødeavdelingen  UNN Harstad siden dette. Lise holder nå på med utdanning i babymassasje. Lise er for tiden i permisjon.

Gynekolog
Hallvard Fjelltun

Hallvard Fjelltun er utdannet i Tromsø, han var ferdig cand. med. 2005. Etter Turnus i Volda og Gryllefjord startet han på Kvinneklinikken UNN Tromsø 2007. Hallvard jobbet der i nesten 4 år. I tillegg hadde han del-stilling som amanuensis ved UiT. Hallvard tok så til vett og flyttet til Harstad i 2010 med familien, i utgangspunktet kun for ett år, men her er de og her blir de. I dag jobber Hallvard som overlege i gynekologi ved fødeavdelinga UNN Harstad.

Daglig Leder, Akupunktør
Merete Halsebø

Merete er erfaren på mange felt, til daglig er akupunktur terapiformen hun tilbyr oftest.

Les mer

Spesialist i allmennmedisin
Ronny Heine Andreassen

Ronny ble ferdigutdannet ved Universitetet i Tromsø i 2002.Han arbeidet deretter som kommunelege i Lenvik kommune i 2 år, hvor han samtidig hadde en bistilling i bedriftshelsetjenesten.

Les mer

Sykepleier, kosmetisk sykepleier
Gunn Anita Vasshaug

Gunn Anita er født i Fredrikstad, men oppvokst i Harstad. Nærmere bestemt i Ervik. Hun har nesten 20 års allsidig erfaring fra ulike etater i Harstad kommune – før hun i 2006 ble ferdig med sin bachelor i sykepleie.

Les mer

Ortoped
Stig Hegna

Stig er fra Harstad og har sin spesialisering fra kirurgisk avdeling Harstad sykehus og fra ortopedisk avdeling Ullevåluniversitetssykehus.

Les mer

Kirurg
Trond Ellingsen

Trond  er oprinnelig fra Målselv og ble uteksaminert fra universitetet i Tromsø i 1986. Han jobbet som  almenpraktiserende lege i to år før  han i 1990 startet med kirurgi ved sykehuset i Hammerfest.

Les mer

Gestaltterapeut
Veronica Skredlund

Veronica er gestaltterapeut og utdannet ved Norsk Gestalt Institutt i Tromsø. Dette er et fireårig deltidsstudium som tar utgangspunkt i gestaltterapeutiske teorier, metoder og filosofi.

Les mer

Spesialist i allmennmedisin, akupunktør
Arne Johan Norheim

Arne Johan Norheim var utdannet sykepleier i 1986 og tok medisinsk embetseksamen i 1996. Han har akupunkturutdanning fra Svenska akupunkturskolan og Norsk akupunkturskole.

Les mer

Serviceleder
Brita Bergli Kristensen

Brita er den første pasientene møter, når de henvender seg i luka hos oss.

Les mer

Naprapat
Frøydis Solvang

Frøydis er utdannet Naprapat ved Scandinavian College of Manuell Medicin.

 

Les mer

Sykepleier
Tove Karin Norheim

Tove Karin Norheim har arbeidet i helsesektoren i over 20 år og ble offentlig godkjent sykepleier i 1996. De siste par år har hun arbeidet med spesialsykepleie på dialyseavdelingen.

Les mer