Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Ansatte

Psykolog
Anne Ingebrigtsen Grødahl

Anne Ingebrigtsen Grødahl var ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Tromsø i 2016. Hun har siden arbeidet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. Anne har påbegynt Norsk psykologforenings spesialiserings program. Anne arbeider for tiden med rus og avhengighet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, og tar imot pasienter på Vitalisklinikken på ettermiddagstid.

 

I behandlingen er Anne opptatt av viktigheten av å skape en god relasjon og arbeidsallianse mellom terapeut og klient. Hun er fleksibel i sin behandlingstilnærming, og har gjennom utdanningen tilegnet seg ulike psykologiske metoder som kan immøtekomme ulike hjelpebehov. Anne arbeider hovedsaklig ut fra prinsipper basert på kognitiv atferdsterapi. Som psykolog har hun kunnskap om menneskers psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og er virksomt mot psykiske lidelser.

 

Psykolog
Heidi Haukebøe Vik

Heidi er Harstad jente og  var ferdig utdannet psykolog i 2011. Hun har siden da jobbet på Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms Harstad med barn, ungdom og voksne. Hun har også jobbet i ambulant akutt-team og på døgnenheten. Fra 1. mai 2017 jobber hun fast på voksenpsykiatrisk poliklinikk Harstad. Hun tar imot pasienter på Vitalisklinikken på ettermiddagstid. Heidi er i spesialisering innen voksenpsykologi.

Metoden som Heidi bruker mest er kognitiv terapi, men hun bruker også elementer fra acceptance and commitment therapy, motiverende intervju, mentaliseringsbasert terapi og mindfulnessteknikker. I terapi er det viktig å tilpasse behov klienten måtte ha, og samarbeidet/relasjon mellom klient og terapeut anses å være det bærende elementet for godt resultat.

Psykolog
Pål Christian Dybvik

Pål Christian Dybvik og er snart ferdigutdannet spesialist i klinisk voksenpsykologi. Pål var Ferdigutdannet ved UiT i 2011, og har etter dette jobbet klinisk med voksne pasienter med ulike livsutfordringer og vansker. Han  har både jobbet poliklinisk og ved døgnavdeling. I tillegg har han undervist i psykologfaglig emner ved HiH.

Han  jobber for tiden med barn og unge ved BUP Sør-Troms. Han tar imot pasienter  som psykolog på Vitalisklinikken på ettermiddagstid.

Klinisk sett er han opptatt av at samtalebehandling er et samarbeid mellom klient og psykolog, preget av respekt, trygghet, allianse, med felles forståelse av vanskene, klare metoder og tydelige målsetninger for samtalene.

 

Spesialist i allmennmedisin
Elisabeth Angell

Elisabeth Angell er ekte Grytværing. Hun er spesialist i allmennmedisin og har jobbet med dette i 25 år. Som en del av spesialiseringen sin jobbet hun også ett år ved Ringerike psykiatriske senter. Angell kombinerer jobben hos oss med jobb som fastlege i Lunner kommune. Dette betyr imidlertid ikke at Elisabeth blir en sjelden gjest på Vitalisklinikken. Den vakre naturen vi har rundt oss og Elisabeths røtter i området gjør at hun ønsker å være nordpå så mye som mulig. Angell er derfor å treffe hos oss i alle fall annenhver uke, i perioder oftere. Elisabeth er også godkjent sjømannslege.

Jordmor
Kathrine Holm Lamo

Katrine var ferdig sykepleier i 1999, jobbet så på Telemark sykehus og i hjemmetjenesten før hun begynte på jordmor-utdannelsen i Tromsø i 2003. Fra 2005 og fremdeles jobber hun på fødeavdelingen ved UNN Harstad. I løpet av 10 år som jordmor har Katrine tatt videreutdanning i ammeveiledning og hun har kurs i jordmor-akupunktur.

Jordmor
Lise Sparr Hegna

Lise var ferdig sykepleier i 2003 og jobbet på Ullevål sykehus frem til 2008. I 2009 tok hun jordmorutdannelse ved universitetet i Tromsø. Lise har jobbet som jordmor ved fødeavdelingen  UNN Harstad siden dette. Lise holder nå på med utdanning i babymassasje. Lise er for tiden i permisjon.

Gynekolog
Hallvard Fjelltun

Hallvard Fjelltun er utdannet i Tromsø, han var ferdig cand. med. 2005. Etter Turnus i Volda og Gryllefjord startet han på Kvinneklinikken UNN Tromsø 2007. Hallvard jobbet der i nesten 4 år. I tillegg hadde han del-stilling som amanuensis ved UiT. Hallvard tok så til vett og flyttet til Harstad i 2010 med familien, i utgangspunktet kun for ett år, men her er de og her blir de. I dag jobber Hallvard som overlege i gynekologi ved fødeavdelinga UNN Harstad.

Daglig Leder, Akupunktør
Merete Halsebø

Merete er erfaren på mange felt, til daglig er akupunktur terapiformen hun tilbyr oftest.

Les mer

Spesialist i allmennmedisin
Ronny Heine Andreassen

Ronny ble ferdigutdannet ved Universitetet i Tromsø i 2002.Han arbeidet deretter som kommunelege i Lenvik kommune i 2 år, hvor han samtidig hadde en bistilling i bedriftshelsetjenesten.

Les mer

Sykepleier, kosmetisk sykepleier
Gunn Anita Vasshaug

Gunn Anita er født i Fredrikstad, men oppvokst i Harstad. Nærmere bestemt i Ervik. Hun har nesten 20 års allsidig erfaring fra ulike etater i Harstad kommune – før hun i 2006 ble ferdig med sin bachelor i sykepleie.

Les mer

Ortoped
Stig Hegna

Stig er fra Harstad og har sin spesialisering fra kirurgisk avdeling Harstad sykehus og fra ortopedisk avdeling Ullevåluniversitetssykehus.

Les mer

Kirurg
Trond Ellingsen

Trond  er oprinnelig fra Målselv og ble uteksaminert fra universitetet i Tromsø i 1986. Han jobbet som  almenpraktiserende lege i to år før  han i 1990 startet med kirurgi ved sykehuset i Hammerfest.

Les mer

Gestaltterapeut
Veronica Skredlund

Veronica er gestaltterapeut og utdannet ved Norsk Gestalt Institutt i Tromsø. Dette er et fireårig deltidsstudium som tar utgangspunkt i gestaltterapeutiske teorier, metoder og filosofi.

Les mer

Spesialist i allmennmedisin, akupunktør
Arne Johan Norheim

Arne Johan Norheim var utdannet sykepleier i 1986 og tok medisinsk embetseksamen i 1996. Han har akupunkturutdanning fra Svenska akupunkturskolan og Norsk akupunkturskole.

Les mer

Serviceleder
Brita Bergli Kristensen

Brita er den første pasientene møter, når de henvender seg i luka hos oss.

Les mer

Sykepleier, Helsesøster
Lisbeth Eilertsen Gyltnes

Lisbeth er sykepleier/helsesøster med erfaring fra både kommunal og privat sektor.

Les mer

 

Naprapat
Frøydis Solvang

Frøydis er utdannet Naprapat ved Scandinavian College of Manuell Medicin.

 

Les mer

Ernæringsfysiolog
Ann-Kristin Markussen

Ann-Kristin har siden 2003 drevet privat praksis innen kosthold og ernæringsrådgivning.

Les mer

Sykepleier
Tove Karin Norheim

Tove Karin Norheim har arbeidet i helsesektoren i over 20 år og ble offentlig godkjent sykepleier i 1996. De siste par år har hun arbeidet med spesialsykepleie på dialyseavdelingen.

Les mer