Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Om oss

Visjon og grunnlag

Vitalisklinikken AS i Harstad bygger på en visjon om at helse er noe som skapes sammen innen trygge rammer. I dette ligger noen viktige premisser for pasientarbeidet;

Samspillet mellom pasient og behandler er i fokus. Målet er at pasienten skal ha en tilfredsstillende opplevelse av å motta helsehjelp.
Samarbeid utover det tradisjonelle helsevesen. Pasientbehandlingen tar utgangspunkt i medisinsk kunnskap og det ordinære helsevesen. I tillegg integreres alternative behandlingsformer til beste for pasientens helse.

All behandling skal være kunnskapsbasert. Pasientbehandlingen skal være forankret i erfaring, dokumentasjon og vitenskap. Helseklinikken skal være involvert i forskning.
Primum non nocere = ”Først, gjør ikke skade” Behandling ved helseklinikken skal være trygg og skal ikke sykeliggjøre pasienten. Tanken om ikke å skade er også i tråd med den hippokratiske ed, og sikkerhet for pasienten er hovedfokus.

Kostnadene skal gjenspeiles i helsetjenestens innhold. Pasientbetalingen vil kunne være høyere enn det pasienten er vant med i det ordinære offentlige helsevesen. Målsettingen er likevel pasientbetaling skal gjenspeile kvaliteten på helsetjenesten som ytes.