Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Ann Kristin Markussen

Skill: Ernæringsfysiolog

Ann-Kristin er utdannet Ernæringsfysiolog ved Bjørknes Høyskole i Oslo.
Studiet er et 3-årig heltidsstudie hvor det utover medisin grunnfag er to år med fordypning i bl.a. energigivende næringsstoffer, mikro- og makronæringsstoffer, fordøyelseomsetning, klinisk biokjemi, metabolske reaksjoner og – reguleringer, ernæring i forhold til livsstilsrelaterte tilstander, livets faser og fysisk aktivitet.

Ann-Kristin har siden 2003 drevet privat praksis innen kosthold og ernæringsrådgivning. Hun startet for 10 år siden som Helsecoach og selvstendig distributør av ernæringsprodukter, og ble utdannet kostholdsveileder i 2007. Hun har siden 2011 vært en av behandlerene ved Vitalisklinikken.

En ernæringsfysiolog kan gi råd og veiledning om kosthold. Og jobber for å bedre befolkningens kosthold og kunnskap om ernæring, og sammenhengen mellom kosthold og sykdom. Forebygging av sykdommer ved å drive med opplysningsarbeid er også en arbeidsoppgave for ernæringsfysiolog. En ernæringsfysiolog kan også gi veiledning til mennesker som av forskjellige årsaker trenger særskilt kostholdsveiledning som for eksempel idrettspersoner og til personer som er friske, men trenger veiledning i kostholdet.