Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Lisbeth Eilertsen Gyltnes

Skill: Sykepleier, Helsesøster

Lisbeth er sykepleier/helsesøster med erfaring fra både kommunal og privat sektor. Toårig videreutdanning fra UIT innen HMS-rådgivning, og ferdig helsesøster i 2012.
Jobber i Vitalisklinikken og i Vitalis-bedriftshelsetjeneste. Arbeider med blant annet laboratorierelaterte oppgaver, målrettede helsekontroller, vaksinering, sykefraværsoppfølging og undervisning innen helsefaglig område.