Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Veronica Skredlund

Skill: Gestaltterapeut, samtaleterapeut

Veronica er gestaltterapeut og utdannet ved Norsk Gestalt Institutt i Tromsø. Dette er et fireårig deltidsstudium som tar utgangspunkt i gestaltterapeutiske teorier, metoder og filosofi. Dialog, gruppeprosesser og terapeutens eget menneskesyn er en vesentlig del av utdannelsen. Veronica er også utdannet førskolelærer.

Til daglig arbeider hun som veileder i NAV i et interkommunalt prosjekt, ”Ungdom i vekst” med oppfølging av ungdom som har droppet ut av skole og jobb. Hun har også erfaring fra arbeid med lederutvikling, konflikthåndtering i bedrifter og kursholder i samarbeid med Vitalis Bedriftshelsetjeneste. I tillegg har hun div. kurs innen eksistensiell og hemmende angst, par terapi, konflikthåndtering i organisasjoner og en bred pedagogisk bakgrunn.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeutisk Forening (NGF) er det et krav om årlig profesjonell faglig oppdatering. Dette innebærer kurs og veiledning og sikrer deg som klient at hun følger retningslinjene til praktiserende gestaltterapeuter.

Hun tilbyr individual terapi, par terapi, gruppeterapi, coaching, veiledning og lederutvikling.

Hun ble uteksaminert fra Norsk Gestaltinstitutt i juni 2010 og har drevet Harstad Gestaltterapi siden februar 2011.