Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Veronica Skredlund

Skill: Gestaltterapeut, samtaleterapeut

 

Veronica er gestaltterapeut MNGF og utdannet ved Norsk Gestalt Institutt. Dette er et fireårig deltidsstudium som tar utgangspunkt i gestaltterapeutiske teorier, metoder og filosofi. Dialog, gruppeprosesser og terapeutens eget menneskesyn er en vesentlig del av utdannelsen.

Veronica jobber spesielt med oppfølging av sykemeldte. Målet er å lære dem å ta vare på egne følelser og tanker, og selv ta ansvar for disse. Veronica ønsker å være en aktiv bidragsyter til å få ned sykefraværet ute i bedriftene og belyse restarbeidsevne hos de sykemeldte.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeutisk Forening (NGF) er det et krav om årlig profesjonell faglig oppdatering. Dette innebærer kurs og veiledning og sikrer deg som klient at hun følger retningslinjene til praktiserende gestaltterapeuter.

Hun ble uteksaminert fra Norsk Gestaltinstitutt i juni 2010 og har drevet Harstad Gestaltterapi siden februar 2011. Veronica er på Vitalisklinikken to dager i uken. Veronica er også utdannet barnehagelærer, tre dager i uken jobber hun som pedagogisk leder i barnehage.