Vitalis bedriftshelsetjeneste arrangerer Grunnkurs i HMS.

Velkommen til kurs 11. og 12. mars, og 24. og 25. mars 2020 Alle dager fra kl. 08.30-15.30.
Kursets målgruppe er nye verneombud, medlem i arbeidsmiljøutvalg eller andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 om krav til opplæring av ansatte med slike verv. Vi anbefaler også dette kurset til ledere.
Kurset går over 4 dager i tillegg til e-læring, og blant annet blir følgende emner gjennomgått:
✓ Juridiske rammer for HMS-arbeidet

✓ De ulike aktørene i HMS-arbeidet

✓ Systematisk HMS-arbeid

✓ Psykososialt arbeidsmiljø

✓ Ergonomi/ forebygging av belastningsrelaterte helseplager

✓ Nærværs/-sykefraværsoppfølging/ Inkluderende Arbeidsliv

✓ Yrkeshygiene

✓ Risikovurdering og ulykkesforebygging

✓ Arbeidsmedisin- livsstil og arbeidshelse
Kurssted: Inko sine lokaler i Storgt 19, Harstad

Påmelding til post@vitalisklinikken.no eller tlf. 77030000/ 77030005. Påmeldingsfrist snarest og innen 01.03.2020 Kursavgift: Kr 5900,- for medlemmer, øvrige kr 7000,-

Regler ved påmelding til våre kurs:
– Det er bindende påmelding på våre kurs, og en eventuell avmelding må skje skriftlig. – Påmelding kan skje inntil dagen før kursstart dersom det enda er ledige plasser på kurset. – Kursplasser bedriftene har betalt for, kan benyttes fritt av andre i samme bedrift. – Ved avmelding frem til 01.03.2020, belastes 50% av deltakeravgiften. – Ved avmelding etter 01.03.2020, belastes full kursavgift.
Vi tar forbehold om avlysning ved for få antall påmeldte. Ved spørsmål vedrørende dette eller andre kurs, ta kontakt med oss på e-post post@vitalisklinikken.no, eller på tlf 770 30000/ 770 30005.

Hjertelig velkommen til kurs!!