Hvis du ønsker å forberede deg til pollensesongen begynner det å haste nå. Vår lege Elisabeth Angell har jobbet med denne typen behandling i mange år på Harestua medisinske senter. Hos oss tilbyr vi det som kalles SLIT (sublingual immun therapy). Dette er behandling ved hjelp av tabletter som legges under tungen.

Per nå kan denne behandlingen brukes ved gresspollenallergi, husstøvmiddallergi og bjørkepollenallergi.

Det er viktig med god informasjon og nøye oppfølging ved denne typen behandling. Ta derfor kontakt hvis du ønsker time hos Elisabeth.