Vitalis_bedrifthelsetjeneste

Ansatte

Psykolog
Sonja Halmø

Sonja Halmø er spesialist i klinisk voksenpsykologi og var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har veilederutdanning fra Norsk Psykologiforening og veileder psykologistudenter og psykologer i spesialisering. Sonja har bred erfaring fra møte med pasienter med sammensatte psykiske helseplager og livs-utfordringer, og har jobbet både i poliklinikk for voksne og ved døgnenheten.

Til daglig jobber hun ved VOP Sør-Troms med voksne pasienter og med veiledning. På ettermiddag- og kveldstid tar hun imot ungdommer og voksne ved Vitalisklinikken hvor hun tilbyr psykologsamtaler.

i klinisk sammenheng er hun opptatt av at samtalebehandling skal være er

t samarbeid mellom terapeut og pasient, hvor samtaler innenfor en trygg ramme kan bidra til utforskning av vanskelige temaer. Respekt og felles forståelse for vanskene, samt klare mål for behandlingen står sentralt i hennes tilnærming.

Medisinsk sekretær
Eilen Søreng

Eilen er medisinsk sekretær og har erfaring både fra sykehus og legekontor tidligere. Eilen er blant de du gjerne møter i ekspedisjonen og hvis du skal ta prøver hos oss.

Hudlege
Thrasivoulos Linos Tzellos

Thrazyvoulos Linos Tzellos bor i Harstad og har jobbet som overlege på UNN Harstad siden 2014. Han er godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer. Han har lang erfaring og behandler alle typer hud-tilstander. Dr. Tzellos har doktorgrad diplom (PhD) i hudaldring og solskader og har publisert mange vitenskapelige artikler i internasjonale journaler angående hudaldring, solskader, hudkreft, akne og kontroll av føflekker.

 

 

 

 

Ernæringsveileder
Oda Lind

Oda Lind er fra Harstad og tilbyr ernæringsveiledning på Vitalisklinikken. Hun har en bachelor i ernæringsfysiologi fra Høyskolen i Kristiania i Oslo og en mastergrad i klinisk Ernæring fra Leeds Beckett University i England. Oda er opptatt av at vanlig mat er bra nok, og at små endringer i kostholdet kan utgjøre store forskjeller. Som andre som har sin helseutdannelse fra utlandet må Oda søke om norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, denne søknaden er nå til behandling.

Gynekolog
Hans Krogstad

Hans Krogstad er tidligere seksjonsoverlege ved Harstad sykehus. Hans er utdannet lege i Irland og tok sin spesialistutdanning som gynekolog i Tromsø. Denne ble han ferdig med i 1982. Etter en to og et halvt år i Hammerfest har han jobbet ved Harstad sykehus siden 1987. De ti siste årene har han vært seksjonsoverlege. Han er pensjonert fra sykehuset. Vi på Vitalisklinikken er glad for at Hans kan bruke sin erfaring og kunnskap hos oss.

Spesialist i allmennmedisin
Elisabeth Angell

Elisabeth Angell er ekte Grytværing. Hun er spesialist i allmennmedisin og har jobbet med dette i 25 år. Som en del av spesialiseringen sin jobbet hun også ett år ved Ringerike psykiatriske senter. Angell kombinerer jobben hos oss med jobb som fastlege i Lunner kommune. Dette betyr imidlertid ikke at Elisabeth blir en sjelden gjest på Vitalisklinikken. Den vakre naturen vi har rundt oss og Elisabeths røtter i området gjør at hun ønsker å være nordpå så mye som mulig. Angell er derfor å treffe hos oss i alle fall annenhver uke, i perioder oftere.Elisabeth har jobbet med allergivaksinasjon i over ti år. Hun er også godkjent sjømannslege og offshorelege.

Jordmor
Kathrine Holm Lamo

Katrine var ferdig sykepleier i 1999, jobbet så på Telemark sykehus og i hjemmetjenesten før hun begynte på jordmor-utdannelsen i Tromsø i 2003. Fra 2005 og fremdeles jobber hun på fødeavdelingen ved UNN Harstad. I løpet av 10 år som jordmor har Katrine tatt videreutdanning i ammeveiledning og hun har kurs i jordmor-akupunktur.

Jordmor
Lise Sparr Hegna

Lise var ferdig sykepleier i 2003 og jobbet på Ullevål sykehus frem til 2008. I 2009 tok hun jordmorutdannelse ved universitetet i Tromsø. Lise har jobbet som jordmor ved fødeavdelingen  UNN Harstad siden dette. Lise holder nå på med utdanning i babymassasje.

Gynekolog
Hallvard Fjelltun

Hallvard Fjelltun er utdannet i Tromsø, han var ferdig cand. med. 2005. Etter Turnus i Volda og Gryllefjord startet han på Kvinneklinikken UNN Tromsø 2007. Hallvard jobbet der i nesten 4 år. I tillegg hadde han del-stilling som amanuensis ved UiT. Hallvard tok så til vett og flyttet til Harstad i 2010 med familien, i utgangspunktet kun for ett år, men her er de og her blir de. I dag jobber Hallvard som overlege i gynekologi ved fødeavdelinga UNN Harstad.

Daglig Leder, Akupunktør
Merete Halsebø

Merete er erfaren på mange felt, til daglig er akupunktur terapiformen hun tilbyr oftest.

Les mer

Spesialist i allmennmedisin
Heine Andreassen

Heine er Spesialist i allmennmedisin. Spesialist i muskel-/skjelettmedisin. Basic exam muskel-/skjellettultralyd. Sjømannslege, petroleumslege, dykkerlege og flylege klasse 2.

Heine ble ferdigutdannet ved Universitetet i Tromsø i 2000. Etter endt turnustjeneste i 2002 arbeidet han som kommunelege i Lenvik kommune i 2 år, hvor han samtidig hadde en bistilling i bedriftshelsetjenesten. Han fikk deretter en utdanningsstilling ved nevrologisk avdeling på sykehuset innlandet Lillehammer.

Fra 2005 og frem til 2014 arbeidet han som fastlege ved Rødbergveien legesenter i Harstad, deretter som fastlege ved ETS medisinske senter i Skånland kommune frem til desember 2018. Heine har siden 2013 også arbeidet 2 dager i uken ved Vitalisklinikken. Nå er han hos oss tre dager i uken. Han har i flere år samarbeidet tverrfaglig med Fysioterapiklinikken.

Heine ble ferdig utdannet spesialist i allmennmedisin i 2011. Er undertiden også blitt sertifisert sjømannslege/ petroleumslege, flylege klasse 2 og dykkerlege. Videre har han gjennomført en flerårig tilleggsutdannelse i muskel-/skjelettmedisin samtidig med utdanning i muskel-/skjelettultralyd ved universitetet i Bergen, samt grunnleggende og avansert utdanning i muskel-/skjelett ultralyd i regi av FUA og PFF i Oslo.  Som ledd i dette lang erfaring med injeksjonsterapi.

Fra høsten 2018 har han vært engasjert som militærlege på deltid.

Sykepleier, kosmetisk sykepleier
Gunn Anita Vasshaug

Gunn Anita er født i Fredrikstad, men oppvokst i Harstad. Nærmere bestemt i Ervik. Hun har nesten 20 års allsidig erfaring fra ulike etater i Harstad kommune – før hun i 2006 ble ferdig med sin bachelor i sykepleie.

Les mer

Kirurg
Trond Ellingsen

Trond  er oprinnelig fra Målselv og ble uteksaminert fra universitetet i Tromsø i 1986. Han jobbet som  almenpraktiserende lege i to år før  han i 1990 startet med kirurgi ved sykehuset i Hammerfest.

Les mer

Spesialist i allmennmedisin, akupunktør
Arne Johan Norheim

Arne Johan Norheim var utdannet sykepleier i 1986 og tok medisinsk embetseksamen i 1996. Han har akupunkturutdanning fra Svenska akupunkturskolan og Norsk akupunkturskole.

Les mer

Serviceleder
Brita Bergli Kristensen

Brita er den første pasientene møter, når de henvender seg i luka hos oss.

Les mer

Naprapat
Frøydis Solvang

Frøydis er utdannet Naprapat ved Scandinavian College of Manuell Medicin.

 

Les mer

Sykepleier
Tove Karin Norheim

Tove Karin Norheim har arbeidet i helsesektoren i over 20 år og ble offentlig godkjent sykepleier i 1996. De siste par år har hun arbeidet med spesialsykepleie på dialyseavdelingen.

Les mer