Arne Johan Norheim

Arne Johan Norheim var utdannet sykepleier i 1986 og tok medisinsk embetseksamen i 1996. Han har akupunkturutdanning fra Svenska akupunkturskolan og Norsk akupunkturskole.

Norheim har siden 2001 vært ansatt som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter for Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø, og i 2005 tok han doktorgrad (Dr Philos) innen akupunktur. Han har også vært gjesteforsker ved University of Auckland på New Zealand, har deltatt ved en rekke internasjonale forskningskonferanser, og har en lang vitenskapelig publikasjonsliste.

Arne Johan Norheim har siden 1997 arbeidet som allmennlege/fastlege i Harstad, hvorav de siste ni årene ved Rødbergveien Legesenter. I disse årene har han også hatt arbeid som militærlege, for tiden i Trondenes leir. Han ble spesialist i allmennmedisin i 2005 og er også godkjent for utstedelse av sjømannsattest, legeattest for flygere og legeattest for yrkesdykkere.

Arne Johan er ikke ofte hos oss. Han jobber hos oss en gang i blant.