Åsa Karlsen

Åsa Karlsen er uteksaminert Sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder, campus Grimstad våren 2019. Hun er også sykepleier, med spesialisering innenfor intensivsykepleie og helsesykepleie.

Åsa er i en veiledningsprosess med klinisk sexolog/psykolog for deretter å søke om godkjenning som spesialist i sexologisk rådgivning, NACS (Nordic Association of Clinical Sexology).