Åsne Lindahl

Åsne er utdannet psykolog ved Universitet i Tromsø i 2016- Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, med fordypning i rus og avhengighet. Hun har lang erfaring som terapeut, og har jobbet mye med individualterapi hos voksne. I tillegg har hun erfaring med terapi rettet mot barn og ungdom. Åsne har jobbet mye med tema innenfor angst, depresjon, selvkritikk, traumer, uro, eksistensielle tema, relasjonelle utfordringer m.m. Hun er opptatt av å møte klientene sine med varme og empati, og ønsker at klientene skal føle seg trygg og forstått i samtale med henne.