Benedicte Jacobsen

Benedicte er autorisert helsesekretær.

Hun har tidligere jobbet som helsesekretær ved Borkenes legesenter og ved akuttmottaket i Harstad.

Hun har også jobbet innenfor helsetjenesten i Kvæfjord kommune, både på sykehjem, bosenter og i nattjenesten.