Hallvard Fjelltun

Hallvard Fjelltun er utdannet i Tromsø, han var ferdig cand. med. 2005. Etter Turnus i Volda og Gryllefjord startet han på Kvinneklinikken UNN Tromsø 2007.

Hallvard jobbet der i nesten 4 år. I tillegg hadde han del-stilling som amanuensis ved UiT. Hallvard tok så til vett og flyttet til Harstad i 2010 med familien, i utgangspunktet kun for ett år, men her er de og her blir de. I dag jobber Hallvard som overlege i gynekologi ved fødeavdelinga UNN Harstad.