Hans Krogstad

Hans Krogstad er tidligere seksjonsoverlege ved Harstad sykehus. Hans er utdannet lege i Irland og tok sin spesialistutdanning som gynekolog i Tromsø.

Denne ble han ferdig med i 1982. Etter en to og et halvt år i Hammerfest har han jobbet ved Harstad sykehus siden 1987. De ti siste årene har han vært seksjonsoverlege. Han er pensjonert fra sykehuset. Vi på Vitalisklinikken er glad for at Hans kan bruke sin erfaring og kunnskap hos oss.