Sonja Halmø

Sonja Halmø er spesialist i klinisk voksenpsykologi og var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har veilederutdanning fra Norsk Psykologiforening og veileder psykologistudenter og psykologer i spesialisering.

Sonja har bred erfaring fra møte med pasienter med sammensatte psykiske helseplager og livs-utfordringer, og har jobbet både i poliklinikk for voksne og ved døgnenheten.

Til daglig jobber hun ved VOP Sør-Troms med voksne pasienter og med veiledning. På ettermiddag- og kveldstid tar hun imot ungdommer og voksne ved Vitalisklinikken hvor hun tilbyr psykologsamtaler.

i klinisk sammenheng er hun opptatt av at samtalebehandling skal være er

t samarbeid mellom terapeut og pasient, hvor samtaler innenfor en trygg ramme kan bidra til utforskning av vanskelige temaer. Respekt og felles forståelse for vanskene, samt klare mål for behandlingen står sentralt i hennes tilnærming.