Tove Karin Norheim

Tove Karin Norheim har arbeidet i helsesektoren i over 20 år og ble offentlig godkjent sykepleier i 1996. Siden det har hun arbeidet på medisinsk avdeling ved UNN Harstad, i hovedsak med pasienter som har hjertesykdom, mage/tarmsykdom og nyresykdom.

Tove er sykepleier, hun har også toårig videreutdanning fra UIT innen HMS-rådgivning. De siste par år før Vitalisklinikken åpnet har hun arbeidet  på dialyseavdelingen.

Tove Karin har også hatt ansvar for pasientundervisning innen kronisk tarmbetennelse (ulcerøs kolitt og morbus crohn). Erfaring fra arbeid med kronisk syke gjør at hun vil ha en sentral rolle i oppfølgning av pasienter ved Vitalisklinikken. Videreutdanning innen ernæring gir også Tove Karin kompetanse til å kunne gi råd til pasienter med helseplager relatert til livsstil og kosthold.

Tove jobber i Vitalis-BHT og er godkjent HMS rådgiver.