Bedriftshelsetjenesten

Vitalis Bedriftshelsetjeneste ble godkjent av Arbeidstilsynet som leverandør av bedriftshelsetjenester i 2011. Vi er en nytenkende og kostnadseffektiv bedriftshelsetjeneste som besitter høyt faglig nivå. Vi strekker oss langt i å skreddersy tilbud som er tilpasset bedriftens behov.

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål, og skal være en støttespiller for både ledere og ansatte.

Personellet i bedriftshelsetjenesten er sammensatt av flere yrkesgrupper. Vi har leger, yrkeshygieniker/HMS-ingeniør, sykepleier og naprapat med på laget vårt. Alle våre ansatte er lokalisert i Vitalisklinikken sentralt i Harstad. 

Hos oss får bedriften en god og innholdsrik grunnpakke, med mulighet for kjøp av enkelttjenester ved behov. Vi bistår bedriften med å fremme helse, forebygge skader, og å etterleve lover og forskrifter. 

Vitalis bedriftshelsetjeneste skal være bedriftens hjelper i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vi skal fungere som en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og helsefremmende HMS-arbeid, slik arbeidsmiljøloven krever.

På grunnlag av faglige vurderinger skal vi informere om risikofaktorer på arbeidsplassen, og vi kan bistå med innspill til hvordan man gjøre endringer til beste for det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå bedriftens ledelse med å identifisere eksponerte arbeidstakere med behov for  målrettet helsekontroll. Vi kan følge opp den enkelte ansatte hvis det er særlige forhold i det yrket de utøver som tilsier dette. Eksempler på dette er personer som jobber på steder med mye støy, støv eller kjemikalier. 

Hvis du ønsker mer informasjon om bedriftshelsetjenestens rolle vil vi anbefale Arbeidstilsynets nettside.  https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/bht/

Vitalis bedriftshelsetjeneste og Vitalisklinikken er to avdelinger under samme tak med ulike ansvarsområder. Vitalis bedriftshelsetjeneste er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har bedriftens arbeidshelse som fokus. Vitalisklinikken er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har enkeltindividet og den personlige helsen i fokus.

OPPDATERINGER


Sommeren 2023

Sommeren 2022

Påsken 2022

Åpningstider julen 2021

RSS Nyheter fra NAV