Våre tjenester

Vitalis Bedriftshelsetjeneste kan bistå din bedrift med kartlegging, rådgivning og veiledning blant annet innen;
Helseovervåking, Psykososialt arbeidsmiljø, Inneklima/Yrkeshygiene, Systematisk HMS-arbeid, Internkontroll, Sykefraværs/nærværsoppfølging, AKAN, Organisasjons og lederutvikling, Konflikthåndtering, Kurs og opplæring, Livsstil, Yrkesvaksinering, Ergonomi og tilrettelegging på arbeidsplassen.