• Vitalisklinikken

  Gå tilbake til Vitalisklinikkens sider for privatkunder. Klikk les mer knappen for mer informasjon om hva vi kan tilby deg som privatperson.
  LES MER
 • Kurs for bedrifter

  Vitalisklinikkens bedrifthelsetjeneste tilbyr bredt utvalg av kurs for din bedrift. Klikk les mer knappen for mer informasjon.
  LES MER
 • Bli medlem

  ønsker du en uforpliktende prat om bedriftshelsetjeneste?
  Kontakt oss for mer informasjon.
  Kontakt oss

Om Vitalis Bedriftshelsetjeneste
Vitalis Bedriftshelsetjeneste ble godkjent av Arbeidstilsynet som leverandør av bedriftshelsetjenester i 2011. Vi er en nytenkende og kostnadseffektiv bedriftshelsetjeneste som besitter høyt faglig nivå og tverrfaglig kompetanse. Vi strekker oss langt i å skreddersy tilbud som er tilpasset din bedrifts behov. Hos oss får bedriften en god og innholdsrik grunnpakke, med mulighet for kjøp av enkelttjenester ved behov.

Vi bistår din bedrift med å fremme helse, forebygge skader, og å etterleve lover og forskrifter. Alle våre ansatte er lokalisert i Vitalisklinikken sentralt i Harstad

Vitalis bedriftshelsetjeneste skal være bedriftens hjelper i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vi skal fungere som en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og helsefremmende HMS-arbeid. Det er bedriften som er «pasienten» og det skal være hovedfokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidet i bedriften. Bedriftshelsetjeneste består av verne- og helsepersonell som skal bistå virksomheter med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet slik arbeidsmiljøloven krever. Personellet i bedriftshelsetjenesten er sammensatt av flere yrkesgrupper fordi vi skal kunne bistå med faglig tyngde i både det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet. Vi har leger, sykepleiere, fysioterapeut, naprapat og verneingeniør med på laget vårt. På grunnlag av faglige vurderinger skal vi informere om risikofaktorer på arbeidsplassen, og vi kan bistå med innspill til hvordan man gjøre endringer til beste for arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål, og skal være en støttespiller og for både ledere og ansatte.

Bedriftshelsetjenesten følger opp den enkelte ansatte hvis det er særlige forhold i det yrket de utøver som tilsier dette. Bedriftshelsetjenesten kan bistå bedriftens ledelse med å identifisere eksponerte arbeidstakere med behov for  målrettet helsekontroll. Eksempler på dette er personer som jobber på steder med mye støy, støv eller kjemikalier.

Vitalis bedriftshelsetjeneste og Vitalisklinikken er to avdelinger under samme tak med ulike ansvars områder. Vitalis bedriftshelsetjeneste er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har bedriftens arbeidshelse som fokus. Vitalisklinikken er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har enkeltindividet og den personlige helsen i fokus.

Hvis du ønsker mer informasjon om bedriftshelsetjenestens rolle vil vi anbefale Arbeidstilsynets nettside.  https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/bht/

Vårt team