Velkommen til HMS grunnkurs- 40 timer

Vitalis bedriftshelsetjeneste inviterer til HMS grunnkurs 11. og 12. mars, og 24. og 25. mars 2020 Alle dager fra kl. 08.30-15.30.
Kursets målgruppe er nye verneombud, medlem i arbeidsmiljøutvalg eller andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 om krav til opplæring av ansatte med slike verv. Vi anbefaler også dette kurset til ledere.
Kurset går over 4 dager i tillegg til e-læring, og blant annet blir følgende emner gjennomgått:
✓ Juridiske rammer for HMS-arbeidet

✓ De ulike aktørene i HMS-arbeidet

✓ Systematisk HMS-arbeid

✓ Psykososialt arbeidsmiljø

✓ Ergonomi/ forebygging av belastningsrelaterte helseplager

✓ Nærværs/-sykefraværsoppfølging/ Inkluderende Arbeidsliv

✓ Yrkeshygiene

✓ Risikovurdering og ulykkesforebygging

✓ Arbeidsmedisin- livsstil og arbeidshelse
Kurssted: Inko sine lokaler i Storgt 19, Harstad
Påmelding til post@vitalisklinikken.no eller tlf. 77030000/ 77030005. Påmeldingsfrist snarest og innen 01.03.2020 Kursavgift: Kr 5900,- for medlemmer, øvrige kr 7000,-

Regler ved påmelding til våre kurs:
– Det er bindende påmelding på våre kurs, og en eventuell avmelding må skje skriftlig. – Påmelding kan skje inntil dagen før kursstart dersom det enda er ledige plasser på kurset. – Kursplasser bedriftene har betalt for, kan benyttes fritt av andre i samme bedrift. – Ved avmelding frem til 01.03.2020, belastes 50% av deltakeravgiften. – Ved avmelding etter 01.03.2020, belastes full kursavgift.
Vi tar forbehold om avlysning ved for få antall påmeldte. Ved spørsmål vedrørende dette eller andre kurs, ta kontakt med oss på e-post post@vitalisklinikken.no, eller på tlf 770 30000/ 770 30005.

Hjertelig velkommen til kurs!!

Kursinvitasjon HMS 40t. 2020doc (1)

Velkommen til HMS grunnkurs- 40 timer

1.-2. juni, og 14.-15. juni 2021
Alle dager fra kl. 08.30-15.30.
Kursets målgruppe er verneombud, medlem i arbeidsmiljøutvalg, eller andre med HMS ansvar i bedriften. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ansatte med slike verv. Vi anbefaler også dette kurset til ledere.
Kurset går over 4 dager i tillegg til e-læring, og følgende emner blir gjennomgått:
✓ Lover og forskrifter som regulerer HMS-arbeidet
✓ De ulike aktørene i HMS-arbeidet
✓ Systematisk HMS-arbeid
✓ Psykososialt arbeidsmiljø
✓ Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
✓ Ergonomi/ forebygging av belastningsrelaterte helseplager
✓ Nærværs/-sykefraværsoppfølging/ Inkluderende Arbeidsliv
✓ Risikovurdering og ulykkesforebygging
✓ Arbeidsmedisin- livsstil og arbeidshelse
Kurssted: Inko sine lokaler i Storgt 19, Harstad
Påmelding til post@vitalisklinikken.no eller tlf. 77030000/ 77030005.
Påmeldingsfrist snarest og innen 21.mai 2021
Kursavgift: Kr 6300,- for medlemmer, øvrige kr 7000,-
Vitalis Bedriftshelsetjeneste AS, Rødbergveien 6, 9408 HARSTAD, tlf: 77 03 00 00/77 03 00 05,
post@vitalisklinikken.no, www.vitalisklinikken.no
Regler ved påmelding til våre kurs:
– Det er bindende påmelding på våre kurs, og en eventuell avmelding må skje skriftlig.
– Påmelding kan skje inntil dagen før kursstart dersom det enda er ledige plasser
– Kursplasser bedriftene har betalt for, kan benyttes fritt av andre i samme bedrift.
– Ved avmelding frem til 21.05.2021, belastes 50% av deltakeravgiften.
– Ved avmelding etter 21.05.2021, belastes full kursavgift.
Vi tar forbehold om avlysning ved for få antall påmeldte. Ved spørsmål vedrørende dette eller andre kurs, ta kontakt med oss på e-post;post@vitalisklinikken.no, eller på tlf 770 30000/ 770 30005.
Hjertelig velkommen til kurs!

 

Velkommen til frokostmøte med tema

«Kjøreregler for et godt arbeidsmiljø»

Bli mer oppmerksom på hvordan vi virker inn på hverandre, og hva vi selv kan gjøre for å skape et godt arbeidsmiljø.

Reglene er et verktøy for både ledere og medarbeidere, og kan bidra til et bedre samarbeid og hindre konflikter og sykefravær.

 Foredragsholder:

Merete Halsebø

Daglig leder ved Vitalisklinikken og Vitalis Bedriftshelsetjeneste

 Onsdag 27. november 2019 kl 08.15 – 09.30

I våre lokaler i Rødbergvegen 6

Påmelding: post@vitalisklinikken.no eller tlf 770 30000

Påmeldingsfrist snarest og innen mandag 25. november 2019

Frokostmøtet er gratis for våre medlemsbedrifter

Vel møtt!

 

Kurs i arbeidsrett for ledere.

Vi har gleden av å invitere til kurs i «Arbeidsrett for ledere» torsdag 17. oktober kl 12.00 – 15.30.

Kurset kjøres i samarbeid med advokatfirmaet Eurojuris.  Foredragsholdere er advokat Øystein Sagen, og advokatfullmektig Caroline Teige.

Tema som belyses i kurset:

 • Arbeidsgivers ansvar for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt om arbeidstakers medvirkningsplikt og om konflikter på arbeidsplassen som kan true arbeidsmiljøet.
 • Arbeidsgivers styringsrett. Hvilke endringer arbeidsgiver kan pålegge innenfor rammene av arbeidsavtalen.
 • Endringsoppsigelse. Dersom det må gjøres endringer i arbeidsforholdet utover det man kan ved å bruke styringsretten.
 • Opphør av arbeidsforhold.  Oppsigelse grunnet nedbemanning. Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold

For påmelding send en mail: post@vitalisklinikken.no

Påmeldingsfrist er 15. oktober kl 14.00

Invitasjon til kurs 17.oktober.

 

HMS Grunnkurs i mai.

Vi inviterer til Hms grunnkurs som går over fire dager i mai, tirsdag 7.mai, onsdag 8.mai, tirsdag 21.mai og onsdag 22.mai.

Kursets målgruppe er verneombud, medlem i Arbeidsmiljøutvalg eller andre med HMS- ansvar i bedriften. Dette er et godt kurs for ledere som ønsker å bli gode på HMS.

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens §6-5 og §7-4.

Påmelding til post@vitalisklinikken.no eller telefon 77030000/77030005.

Mer informasjon finner du i lenken under.

Kursinvitasjon HMS 40t. 2019doc


View Larger Map

 

Vi tilbyr en rekke kurs med varierende tema innen helse, miljø og sikkerhet. Følgende kurs holdes jevnlig eller på forespørsel; 

 • 40-timers kurs for verneombud
 • HMS-kurs for ledere
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Ergonomi
 • Arbeid ved dataskjerm
 • Energipauser/ mikropauser-forebyggende øvelser tilpasset din bedrift!
 • “Skikk og bruk på jobben”
 • Førstehjelpskurs
 • Frokostmøter med varierende aktuelle tema

Ute etter andre kurs? Kontakt oss, så skreddersyr vi et opplegg for deg og din bedrift!

Regler ved påmelding til våre kurs:

 • Påmelding tas imot pr mail post@vitalisklinikken.no eller på tlf 770 30000/ 30005
 • Det er bindende påmelding på våre kurs, og en eventuell avmelding må skje skriftlig.
 • Påmelding kan skje inntil dagen før kursstart dersom det enda er ledige plasser på kurset.
 • Kursplasser bedriftene har betalt for kan benyttes fritt av andre i samme bedrift.
 • Ved avmelding frem til påmeldingsfrist, belastes 50% av deltakeravgiften.
 • Vi tar forbehold om avlysning ved for få antall påmeldte. Ved spørsmål vedrørende dette eller andre kurs, ta kontakt med oss for utfyllende informasjon.
 • Ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart, belastes full kursavgift.