AKAN

Vi kan delta i bedriftens rus- og spillavhengighetsforebyggende arbeid. Dette kan være i form av;

  • deltagelse i møter/ AKAN-utvalg
  • ved utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
  • undervisning av ansatte og ledelse
  • oppfølging av ansatte med denne type problematikk