Akupunktur

Akupunktur har eksistert som behandlingsform i over 2000 år og er et medisinsk system utviklet i Kina. Ordet akupunktur er sammensatt av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur som betyr punktere /stikke.
I kinesisk medisin ser en på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal Qi (vital energi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse.
TKM (tradisjonell kinesisk medisin) har et eget fagspråk som beskriver kroppens anatomi, normalfysiologi og hvordan den fungerer under sykdom. Ut fra den TKM-diagnosen man får, iverksetter akupunktøren behandling som har som mål å gjenopprette balansen i kroppen. I tillegg til denne behandlingen vil akupunktøren i mange tilfeller gi konkrete råd om hva man selv kan gjøre for å bedre sin egen helse.
Akupunktur regnes som en sikker behandlingsmetode når den utøves korrekt.