Attester

Helseattester kreves nå i stadig flere jobber og funksjoner. Ved undersøkelse for utstedelse av helseattest er det viktig at den gamle attesten medbringes til undersøkelse.

Vitalisklinikken kan utstede alle typer helsesertifikater som;

  • Helseattest for luftfartssertifikater (flyattest)
  • Helseattest for yrkesdykkere (dykkerattest)
  • Helseattest for arbeid offshore (offshoreattest)
  • Helseattest for sjømenn (sjøattest)
  • Helseattest for fritidskipper og fiskeskipper
  • Helseattest for loser (losattest)
  • Helseattest for motorsport, fritidsdykker, kampsport osv
  • Helseattest for førerkort

 

Vitalisklinikken er eneste helsesenter med sakkyndige flylege i vår region som kan utstede helseattest for besetningsmedlemmer, bakkepersonell og flygeledere. Nærmeste flylege er i Tromsø eller Bodø.

Vitalisklinikken er også eneste senter i Nord Norge som kan sertifisere yrkesdykkere for arbeid offshore. I tillegg utstedes et betydelig antall yrkesdykkerattester for lokale dykkerfirma. Vi har to dykkerleger hos oss.

Vår flylege er fra oktober 2016 ikke like ofte tilstede som før hos oss. Det er derfor viktig at man er tidlig ute med å bestille time hvis man ønsker flyattest.

Fra 1.januar 2014 er det kun særskilt offentlig oppnevnte leger som kan utstede helseattest for arbeid offshore. Vitalisklinikken har tre sakkyndige leger oppnevnt av helsedirektoratet som kan utstede offshoreattest.

Vitalisklinikken utsteder et betydelig antall attester for sjøfolk og har faste avtaler med flere rederier, både for sjøattest, men også om rus-testing av mannskaper. Fra november 2013 skal sjøattester registreres online hos sjøfartsdirektoratet for å være gyldig, og Vitalisklinikken var først ute i vår region med denne tjenesten. Vitalisklinikken utsteder også Helseattest for fritidskipper, fiskeskipper og ansatte i lostjenesten. Vi har tre leger som kan utstede disse attestene.

 

Innenfor en rekke fritidsaktiviteter kreves, av sikkerhetsmessige hensyn, en legeundersøkelse og helseattest. Vitalisklinikken har god kompetanse på slike vurderinger, særlig ettersom klinikken har sakkyndige leger innenfor en rekke offentlige helseattester og andre helsesertifikater.

 

I januar 2013 kom nye regler innebærer at man kan vente til 75 år før fornyelse av helseattest for de “lette” førerkortklassene (AM, A1, A2, A, B, BE, S og T) for de som har “100-års førerkort”. For de «tunge» førerkortklassene (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE) må helseattesten fornyes hvert 5. år, og årlig etter fylte 70 år.  Det er skjerpet krav til bruk av legemidler, og særlig kravet til eldre bilførere. Derfor er det anbefalt at bilførere over 70 testes i forhold til hukommelse/kognitiv funksjon  ved undersøkelse hos lege. Alle typer helseattest for førerkort kan du få utstedt hos Vitalisklinikken.