Bistand ved alvorlige/uforutsette hendelser

Vitalis Bedriftshelsetjeneste har rutiner og fagpersonell for blant annet å bistå ved debriefing ved alvorlige hendelser som ulykker, alvorlig sykdom, dødsfall eller annet.

Vi kan også bistå med informasjonsmøter, lederstøtte og individuell oppfølging.