Deltagelse i utvalg og møter

Vi har årlige samarbeidsmøter, hvor vi planlegger årets HMS-aktiviteter og lager skriftlig samarbeidsavtale mellom Vitalis Bedriftshelsetjeneste og din bedrift.

Vi deltar i AMU-møter og andre HMS-relaterte møter etter innkalling.

Vi kan også delta i tilsynsmøter fra Arbeidstilsynet etter ønske fra bedriften, og kan bistå ved oppfølging av eventuelle pålegg.