Deltagelse i vernerunder/bedriftsbesøk

Vi kan bistå bedriften med deltagelse i vernerunder, kartlegginger, risikovurderinger og utarbeidelse av handlingsplaner.

Vi kan i tillegg bistå/ veilede i utvikling og vedlikehold av et fungerende og tilpasset internkontroll-/kvalitetssikringssystem.

Vi rapporterer/dokumenterer etter aktiviteter vi deltar på, og skriver årsrapport ved årets slutt.