Ergonomisk rådgivning og tilrettelegging av arbeidsplassen

Vi bistår med:

  • Individuell og generell arbeidsplassvurdering og oppfølging av ansatte ved behov.
  • Tilpasset undervisningsopplegg, med påfølgende veiledning/ tilpasning/ informasjon.
  • Utarbeidelse av egentreningsopplegg/ øvelser for å forebygge belastningslidelser. Øvelsene tilrettelegges etter hvilke arbeidsbelastninger man har i yrket.
  • Vurdering av arbeidsteknikker, opplæring i forflytningsteknikker og bruk av hjelpemidler.
  • Rådgivning ved innkjøp av nytt utstyr/ombygging/ nybygg.