Legetjenesten

Vitalisklinikken AS tilbyr samme type legetjenester som ved hvilket som helst annet legekontor. Forskjellen er bare at tjenesten drives uten offentlig støtte og uten refusjon fra det offentlige. Derfor er prisene noe høyere enn ved andre legekontor, men prisnivå vil gjenspeiles i kvalitet på helsetilbudet. Alle som besøker oss må betale fullt ut; det gjelder også f.eks barn, gravide, personer med yrkesskade og pasienter med frikort. Du kan godt bruke lege på Vitalisklinikken som din faste lege og få oppfølgning og behandling som ved andre legesenter. Vitalisklinikken AS har imidlertid ikke ansvar for øyeblikkelig hjelp og du vil, selv om du bruker Vitalisklinikken som din faste legekontakt, ha en annen lege som din oppnevnte, kommunale fastlege.
Legetjenesten følger etiske og faglige normer/retningslinjer gitt av legeforeningen og offentlige myndigheter. Utøvelsen av legegjerningen gjennomføres i overensstemmelse med lov for helsepersonell. Vi er opptatt av å holde oss oppdatert og benytter oss av ny teknologi og eksterne samarbeidspartnere. Som pasient ved Vitalisklinikken vil du også kunne få tilbud om medisinsk behandling i samarbeid med, og integrert med alternativ behandling. Dette gjelder både hos andre utøvere ved Vitalisklinikken, men også i samarbeid med andre alternative utøvere utenfor Vitalisklinikken