Muskel og skjelett

Det gjøres først en grundig undersøkelse av muskel-/skjelett-apparatet for å finne ut hva som kan være årsaken til symptomene dine. I tillegg bruker vi ultralyd som et hjelpemiddel for å se nærmere på strukturer hvor sykdom eller skade mistenkes. I mange tilfeller får man bekreftet eller avkreftet en diagnosemistanke, slik at behandling kan starte på et tidlig tidspunkt. Ved mistanke om mer alvorlig skade eller annen sykdom blir du henvist til supplerende bildediagnostikk (røntgen, CT, MR, eller andre undersøkelser).

Ved behov henvises du videre til sykehusspesialist innen f.eks kirurgi, revmatolog eller nevrologi.

Eksempler på tilstander som er mulig å se ved ultralyd av muskel/skjelettapparatet:

-tendinitter (betennelser, f.eks tennisalbue),

-leddbetennelser (artritter, urinsyregikt)

-frozen shoulder

-seneskader

-muskelskader

-slimposebetennelser

-slitasjegikt (artrose)

-meniskskader

-brudd

-svulster, fettkuler

Ultralyd har mange fordeler, hvor en av fordelene er at man kan undersøke dynamisk, dvs kunne vurdere en struktur når den beveges. En annen fordel er at ultralyd kan benyttes som veiledning ved injeksjonsbehandling i slimposer, ledd og seneskjeder, slik at behandlingen blir mer presis. Kalkskylling er også en metode hvor ultralyd brukes aktivt.

 

Eksempler på tilstander som kan behandles med injeksjoner:

-leddbetennelser

-slitasjegikt (artrose, slitte ledd)

-slimposebetennelser (f.eks skulder og hofte)

-senebetennelser

-carpal tunell syndrom mfl.

De mest brukte preparater ved injeksjonsbehandling er kortison, kunstig leddvæske (hyaluronsyre) og PRP (platerik plasma).

 

Vi gir også råd om andre behandlingsformer som tverrfriksjonsmassasje, trykkbølge-behandling, mobilisering, manipulasjon, traksjon, McKenzie-øvelser og eksentrisk trening.