Psykologitjenesten

Ordet psykologi stammer fra gresk og kan oversettes til læren om sinnet. I dag kan vi definere psykologifaget som det vitenskapelige studiet av adferd og mentale prosesser. Gjennom tidene har psykologi som fagfelt utviklet seg enormt, og det forskes stadig mer. Takket være forskningen vet vi i dag mye om blant annet hvordan mennesker tenker, føler og handler, om relasjoner, og hva som bidrar til utvikling og opprettholdelse av ulike typer psykiske plager.
En psykolog har gjennomført en seks år lang universitetsutdannelse og er autorisert helsepersonell. Psykologen har bred kunnskap både i forhold til forskning og klinisk praksis, og benytter denne kunnskapen aktivt i møte med sine klienter.
Alle mennesker tenker og føler, og det er naturlig å handle ut fra de tankene og følelsene vi har. Det ikke alle er like klar over, er på hvilken måte tankene påvirker tilværelsen vår. Mange tar tankene sine alvorlig, og tar godt vare på dem. Spesielt de negative – de som ser ut til å utgjøre en trussel for oss. Tanker i seg selv er helt ufarlige, og beskrives ofte som ”hendelser i sinnet”. Fantasien ligger i tankene, og den kjenner ingen grenser. Det er først når de negative tankene blir i flertall at de byr på problemer. De tar fra oss nattesøvn, gir oss endret matlyst, mindre energi og dårligere humør. De stjeler tiden fra oss, ettersom tankene krever vår fulle oppmerksomhet.
Vår psykologer er har fokus på at samtalebehandling er et samarbeid mellom klient og psykolog, preget av respekt, trygghet, allianse, med felles forståelse av vanskene, klare metoder og tydelige målsetninger for samtalene. Psykologene våre benytter seg av flere metoder ut fra hva problemstillingen er. Kognitiv terapi er et eksempel på en slik metode.
Fastlege kan henvise pasientene direkte til psykologisk behandling, og det tilstrebes å holde ventetiden kort. Pasienter kan også ta kontakt på eget initiativ. Det tilbys hovedsakelig terapi til pasienter med lettere til moderate depressive plager, angst, utbrenthet og stressrelaterte utfordringer.
Alvoligere psykiske lidelser som alvorlig depresjon og tvangslidelser, rus- og suicidalproblematikk, psykose, og personlighetsforstyrrelser tas ikke i mot, men anbefales henvist til voksenpsykiatrien.