Psykososialt arbeidsmiljø

Vi bistår bedriften i forhold til kartlegging og oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet, ut fra et helsefremmende og forebyggende perspektiv.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med hjelp til

  • Arbeidsmiljøkartlegginger
  • Kurs og undervisning
  • Konflikter
  • Saker som omhandler mobbing og trakassering/ faktaundersøkelse
  • Ved utarbeidelser av rutiner og prosedyrer
  • Lederstøtte