Samarbeid med Vitalisklinikken

Vitalis bedriftshelsetjeneste er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har bedriftens arbeidshelse som fokus. Vitalisklinikken er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har enkeltindividet og den personlige helsen i fokus.

Siden BHT er samlokalisert med Vitalisklinikken har vi mulighet til å tilby våre kunder mulighet prioritert tilgang til Vitalisklinikken sine tjenester dersom det er behov.

For nærmere informasjon og Vitalisklinikken sitt tilbud se Våre tjenester.