Småkirurgi

Overlege Trond Ellingsen tilbyr småkirurgisk behandling på Vitalisklinikken.
Han er spesialist i generell- og gastrokirurgi.

På Vitalisklinikken tilbys disse inngrepene:
• Fjerning av hudforandringer som vorter, fibromer, fettkuler og føflekker.
• Mindre arrkorreksjoner.
• Inngrodde tånegler.
• Sterilisering av menn.
• Vurderinger med tanke på plastikk- og andre typer kirurgi.
• Behandling og oppfølgning av hudinfeksjoner.
• Generell sårbehandling og kontroll av sår etter operasjoner.

Sterilisering av menn:
Sterilisering av menn (vasektomi) er en trygg og sikker prevensjonsmetode.
Alle personer over 25 år kan søke om sterilisering. Du må fylle ut skjemaet «Begjæring om sterilisering», som du finner på nettet eller får på legekontorene. Legen vil informere deg om inngrepet, og hvordan du skal forholde deg etterpå.

Sterilisering utføres i dag ikke ved offentlige sykehus på grunn av kapasitetshensyn. Ventetiden på sykehusene er uansett lang. Derfor utføres disse inngrepene på privatklinikker. Vitalisklinikken i Harstad tilbyr sterilisering. Vi har kort ventetid. Pasientene må selv dekke kostnadene for inngrepet.

Inngrepet utføres i lokalbedøvelse, tar omtrent 30-45 minutter og du behøver ikke sykmelding. Unngå hard fysisk aktivitet den første uken etter inngrepet. Hormonproduksjonen og seksualfunksjon forstyrres ikke.

På Vitalisklinikken er det overlege Trond Ellingsen og operasjonssykepleier Gunn Anita Vasshaug som utfører inngrepet.