Sterilisering av menn (vasektomi)

 

Sterilisering av menn (vasektomi) er en trygg og sikker prevensjonsmetode.

Lov om sterilisering gir som hovedregel alle personer over 25 år adgang til å søke om sterilisering. Dette gjøres ved at du fremmer såkalt «begjæring om sterilisering» overfor din lege, eller hos oss. Legen plikter å gi informasjon om inngrepet, hva det innebærer og de medisinske konsekvenser av inngrepet. Dersom legen selv ikke utfører slike inngrep, sendes begjæringen sammen med søknad til sykehus eller lege som foretar slike inngrep. Det utføres over 3000 steriliseringer av menn hvert år i Norge.

Steriliseringsinng rep blir ikke klassifisert som medisinsk nødvendige inngrep. Det er derfor innført såkalt forhøyet egenandel, og sykehusene er ikke forpliktet til å ha tilbud om dette inngrepet. Ventetiden er mange steder lang.

Dersom du ikke får utført sterilisering ved lokalt sykehus, kan du kontakte en privat tilbyder for operasjon. Vitalisklinikken i Harstad er en slik privat tilbyder. Vi har kort ventetid. Enten du blir operert på et offentlig sykehus eller på et privat sykehus, må du dekke utgiftene selv.

Inngrepet utføres i lokalbedøvelse, tar omtrent 30-45 minutter og du behøver ikke sykmelding. Vær imidlertid forsiktig med tunge løft og hard fysisk aktivitet den første uken etter inngrepet. Hormonproduksjonen og seksualfunksjon forstyrres ikke, alt dette fungerer som tidligere.

På Vitalisklinikken er det overlege Trond Ellingsen som utfører inngrepet. Han er spesialist i generell kirurgi og magetarmkirurgi.  Sykepleier Gunn Anita Vasshaug assisterer ved inngrepet.