Sykefraværsoppfølging/nærværsoppfølging

Vitalis Bedriftshelsetjeneste kan bidra faglig i forhold til fravær- og nærværsoppfølgning.

Vi kan bistå og veilede ved;

  • Utarbeidelse av rutiner/prosedyrer,
  • Oppfølgingsplaner
  • Funksjonsvurdering
  • Behov for tilrettelegging,
  • Dialogmøter
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Kurs og opplæring