Yrkeshygiene/ Inneklima

Yrkeshygiene handler om å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

Formålet er å gjøre en vurdering av risiko for helseskade ut fra funn, og dermed kunne komme med råd og forslag til tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko.

Vi bistår din bedrift med blant annet;

  • Kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet vedrørende støy, inneklima og forurensninger.
  • Målinger i forhold til faktorer som støy, støv, kjemikalier, fukt og muggsopp
  • Råd og veiledning i forbindelse med nybygg

 

  • Formstøping av hørselvern
    Vi tilbyr formstøping av hørselvern, og samarbeider med http://www.earfoon.no