Overlege Trond Ellingsen gir tilbud om kirurgisk behandling i Vitalisklinikken

Framtida ligger i samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste. Ventetid på behandling gjør at mange i dag ønsker å få raskere behandling i det private helsevesen. Sykehusene vil i fremtiden måtte ta unna voksende helsekøer og vil ha mindre kapasitet for enklere tilstander.  Vitalisklinikken ønsker derfor å gi et kirurgisk tilbud som et supplement til

Les mer