Ny gynekolog til Vitalisklinikken.

Gynekolog Hans Krogstad starter i Vitalisklinikken 8. juni. Med Hallvard Fjelltun allerede på laget, har klinikken nå to dyktige gynekologer. Vitalisklinikken har siden 2015 hatt en privatpraktiserende gynekologtjeneste. Tilbudet er godt mottatt av kvinnene i Hålogalandsregionen og etter hvert har klinikken hatt utfordringer med å møte etterspørselen etter denne typen tjenester. Til tross for en

Les mer