Brita er den første pasientene møter, når de henvender seg i luka hos oss.
Hun svarer på de fleste av henvendelsene til klinikken pr.tlf, mail og sms.
Hun har også ansvaret for en del andre administrative oppgaver i klinikken.
Brita har 17 års erfaring fra flere ulike service bedrifter , og da i hovedsak kundebehandling over skranke og telefon.