Eilen er medisinsk sekretær og har erfaring både fra sykehus og legekontor tidligere. Eilen er blant de du gjerne møter i ekspedisjonen og hvis du skal ta prøver hos oss.