Heine er Spesialist i allmennmedisin. Spesialist i muskel-/skjelettmedisin. Basic exam muskel-/skjellettultralyd. Sjømannslege, petroleumslege, dykkerlege og flylege klasse 2.

Heine ble ferdigutdannet ved Universitetet i Tromsø i 2000. Etter endt turnustjeneste i 2002 arbeidet han som kommunelege i Lenvik kommune i 2 år, hvor han samtidig hadde en bistilling i bedriftshelsetjenesten. Han fikk deretter en utdanningsstilling ved nevrologisk avdeling på sykehuset innlandet Lillehammer.

Fra 2005 og frem til 2014 arbeidet han som fastlege ved Rødbergveien legesenter i Harstad, deretter som fastlege ved ETS medisinske senter i Skånland kommune frem til desember 2018. Heine har siden 2013 også arbeidet 2 dager i uken ved Vitalisklinikken. Nå er han hos oss tre dager i uken. Han har i flere år samarbeidet tverrfaglig med Fysioterapiklinikken.

Heine ble ferdig utdannet spesialist i allmennmedisin i 2011. Er undertiden også blitt sertifisert sjømannslege/ petroleumslege, flylege klasse 2 og dykkerlege. Videre har han gjennomført en flerårig tilleggsutdannelse i muskel-/skjelettmedisin samtidig med utdanning i muskel-/skjelettultralyd ved universitetet i Bergen, samt grunnleggende og avansert utdanning i muskel-/skjelett ultralyd i regi av FUA og PFF i Oslo.  Som ledd i dette lang erfaring med injeksjonsterapi.

Fra høsten 2018 har han vært engasjert som militærlege på deltid.