Kurs i arbeidsrett for ledere.

Vi har gleden av å invitere til kurs i «Arbeidsrett for ledere» torsdag 17. oktober kl 12.00 – 15.30.

Kurset kjøres i samarbeid med advokatfirmaet Eurojuris.  Foredragsholdere er advokat Øystein Sagen, og advokatfullmektig Caroline Teige.

Tema som belyses i kurset:

  • Arbeidsgivers ansvar for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt om arbeidstakers medvirkningsplikt og om konflikter på arbeidsplassen som kan true arbeidsmiljøet.
  • Arbeidsgivers styringsrett. Hvilke endringer arbeidsgiver kan pålegge innenfor rammene av arbeidsavtalen.
  • Endringsoppsigelse. Dersom det må gjøres endringer i arbeidsforholdet utover det man kan ved å bruke styringsretten.
  • Opphør av arbeidsforhold.  Oppsigelse grunnet nedbemanning. Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold

For påmelding send en mail: post@vitalisklinikken.no

Påmeldingsfrist er 15. oktober kl 14.00

Invitasjon til kurs 17.oktober.

Leave a reply