Vi er behjelpelig med etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet. Registreringen blir gjort i Sysvak/ Helse Norge.

Ta kontakt for time. Vær oppmerksom på at vi har behov for omfattende informasjon for å kunne gjøre dette og at du må ha norsk fødselsnummer eller D nummer.

Les mer om dette her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/etterregistrering-av-koronavaksiner-i-sysvak/id2861250/