fusjon 1
Vi har en gledelig nyhet til alle dere som bruker oss.
Torsdag 20. august ble det undertegnet en fusjonsavtale der Vitalis Bedriftshelsetjeneste og Vitalisklinikken slås sammen til et selskap; Vitalisklinikken as.
Dette er et viktig steg mot videre vekst og utvikling av Vitalisklinikken og Vitalis bedriftshelsetjeneste.
Samarbeidet mellom Vitalis Bedriftshelsetjeneste og Vitalisklinikken vil med dette være enda mer sømløst. 
Resultatet vil være at våre bedriftskunder vil ha et enda større nettverk av fagpersoner som kan bistå ved arbeids medisinske problemstillinger.
Vi gleder oss til å jobbe enda tettere sammen enn vi allerede gjør i dag og tror dette blir bra både for dere som brukere og for oss som kolleger.
Alle våre bedriftshelsetjeneste-kunder får videreført dagens avtaler med Vitalis Bedriftshelsetjeneste med nye Vitalisklinikken as.
Innhold og vilkår i avtalene forblir uendret etter fusjonen.