555

Gynekolog og jordmødre til Vitalisklinikken.

Vitalisklinikken utvider tilbudet – igjen.

Fra april har klinikken privatpraktiserende gynekolog og jordmortjeneste.

I dag er det ikke privatpraktiserende gynekolog i Hålogalandsregionen. Vi har lenge sett et behov for dette.

Til tross for en utmerket gynekologtjeneste ved UNN opplever mange at ventetiden kan være lang. Men utfordringer med hensyn til kapasitet gjør at pasientene havner i helsekøen. Dette gjelder spesielt for vanlige undersøkelser, kontroller og småinngrep som man ønsker utført av gynekolog.

Gynekolog Hallvard Fjelltun er på plass i Vitalisklinikken fra april.

image

Hallvard jobber til daglig på UNN Harstad sykehus er på Vitalisklinikken 1-2 dager i måneden.

Fjelltun tilbyr en rekke gynekologiske rutineundersøkelser og behandlinger, samt ultralydundersøkelser tidlig i svangerskapet. I tillegg utreder og behandler han blødningsforstyrrelser, lekkasjeplager, fremfall og genitale smerter. Også ufrivillig barnløse par  kan søke hjelp fra Hallvard.

Jordmødrene Kathrine Holm Lamo og Lise Sparr Hegna tilbyr privat oppfølging av gravide og ammende.

Jordmødre

Mange kvinner synes det blir for få oppfølginger hos jordmor og at den første ordinære timen kommer sent i svangerskapet. Lise og Kathrine ser at behovet for råd og veiledning ofte er stort tidlig i svangerskapet når mye er nytt og ukjent. Målet er at gravide får den oppfølgingen de ønsker og har behov for. Kontrollene tilpasses den enkelte i innhold og antall. Jordmødrene er opptatt av at den gravide skal føle seg sett og hørt, og godt tatt vare på gjennom svangerskap og barseltid.

Lise og Kathrine jobber daglig på Fødeavdelingen ved UNN Harstad sykehus er ukentlig på Vitalisklinikken.

 

Og fra før:

Vitalisklinikken arbeider kontinuerlig for å etablere et variert helsetilbud med høy faglig kvalitet. Klinikken har i overlege Stig Hegna en av landets dyktigste ortopeder med spesialområde ankel og fotsmerter. Køen for det samme tilbudet i det offentlige helsevesenet er opptil to år.

Kirurg Trond Ellingsen (overlege, UNN Harstad sykehus) foretar mindre kirurgiske inngrep, for eksempel fjerning av hudsvulster, føflekker og arr med mere. I tillegg opererer han inngrodde tånegler – de kan volde store smerter hos de som plages!  Sterilisering av menn kan vi også gjøre på klinikken. I det offentlige er det nå mer enn 2 års ventetid på sterilisering. Trond assisteres av sykepleier Gunn Anita Vasshaug.

Gunn Anita har spesialisert seg innenfor kosmetiske injeksjoner. De som trenger hjelp til små korreksjoner er i gode hender hos henne.

Vitalisklinikken har for tiden 19 medarbeidere som tilbyr behandling av kropp og sjel. Vi har allmenleger, flylege, dykkerlege, offshoreleger og sjømannsleger. Vi har også psykolog, ernæringsfysiolog, naprapat og akupunktør.

Samlokalisering med Vitalis Bedriftshelsetjeneste tilbyr næringslivet tjenester innen helse miljø og sikkerhet, utenom det vanlige – ikke minst på grunn av bedriftshelsetjenestens tette og gode samarbeid med Vitalisklinikken.