Vitalis bedriftshelsetjeneste arrangerer HMS grunnkurs- 40 timers kurs, 1.-2. juni, og 14.-15. juni 2021
Alle dager fra kl. 08.30-15.30.
Kursets målgruppe er verneombud, medlem i arbeidsmiljøutvalg, eller andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ansatte med slike verv. Vi anbefaler også dette kurset til ledere.
Kurset går over 4 dager i tillegg til e-læring, og følgende emner blir gjennomgått:
✓ Lover og forskrifter som regulerer HMS-arbeidet
✓ De ulike aktørene i HMS-arbeidet
✓ Systematisk HMS-arbeid
✓ Psykososialt arbeidsmiljø
✓ Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
✓ Ergonomi/ forebygging av belastningsrelaterte helseplager
✓ Nærværs/-sykefraværsoppfølging/ Inkluderende Arbeidsliv
✓ Risikovurdering og ulykkesforebygging
✓ Arbeidsmedisin- livsstil og arbeidshelse
Kurssted: Inko sine lokaler i Storgt 19, Harstad
Påmelding til post@vitalisklinikken.no eller tlf. 77030000/ 77030005.
Påmeldingsfrist snarest og innen 21.mai 2021
Kursavgift: Kr 6300,- for medlemmer, øvrige kr 7000,-
Vitalis Bedriftshelsetjeneste AS, Rødbergveien 6, 9408 HARSTAD, tlf: 77 03 00 00/77 03 00 05,
post@vitalisklinikken.no, www.vitalisklinikken.no
Regler ved påmelding til våre kurs:
– Det er bindende påmelding på våre kurs, og en eventuell avmelding må skje skriftlig.
– Påmelding kan skje inntil dagen før kursstart dersom det enda er ledige plasser
– Kursplasser bedriftene har betalt for, kan benyttes fritt av andre i samme bedrift.
– Ved avmelding frem til 21.05.2021, belastes 50% av deltakeravgiften.
– Ved avmelding etter 21.05.2021, belastes full kursavgift.
Vi tar forbehold om avlysning ved for få antall påmeldte. Ved spørsmål vedrørende dette
eller andre kurs, ta kontakt med oss på e-post post@vitalisklinikken.no, eller
på tlf 770 30000/ 770 30005.
Hjertelig velkommen til kurs!!