Hvis du har vært på reise i land med vedvarende korona-smitte eller har mistanke om at du kan være smittebærer eller korona syk skal du ikke komme til oss på klinikken.Ta kontakt med oss så flytter vi din time. Vi tar ikke prøver for å teste for denne typen smitte. Det gjøres per i dag bare ved Heggen legesenter og bare etter først å ha avtalt tid på telefonen.
Utenom dette opprettholder vi driften som normalt. Hos oss er smitteforebyggende tiltak og god håndhygiene en vanlig del av hverdagen. Vi ønsker at de som kommer til oss også bidrar. Vi har vask på venterommet og på toalettet som er vegg i vegg. I tillegg til dette er det håndsprit tilgjengelig på venterommet. Vi oppfordrer dere som kommer til oss om å vaske hendene når dere kommer og når dere går som en del av det smitteforebyggende arbeidet.