40 times kurs for verneombud

Kursets målgruppe er verneombud, medlem i arbeidsmiljøutvalg, eller andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ansatte med slike verv.  Vi anbefaler også dette kurset til ledere.

 

Kurset går over 3 dager i tillegg til e-læring, og følgende emner blir gjennomgått:  

 •         Lover og forskrifter som regulerer HMS-arbeidet 
 •         De ulike aktørene i HMS-arbeidet 
 •         Systematisk HMS-arbeid 
 •         Fysiske og psykiske arbeidsmiljøfaktorer 
 •         Ergonomi/ forebygging av belastningsrelaterte helseplager 
 •         Nærværs/-sykefraværsoppfølging/ Inkluderende Arbeidsliv  
 •         Risikovurdering og ulykkesforebygging 
 •         Arbeidsmedisin- livsstil og arbeidshelse 

Det vil også bli gitt oppgaver imellom kursdagene.

 


Energipauser

En av våre ansatte kommer ut til deres bedrift og utfører enkle trenings- og tøyeøvelser sammen med deres ansatte. Varighet etter ønske. Vanligvis 10-20 minutter.

Dette er enkle øvelser som alle kan delta på, og kan være til god hjelp for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Øvelsene blir distribuert i plansjer, slik at de ansatte kan fortsette å utføre øvelsene på eget initiativ.


Ergonomi

Vi holder kurs om ergonomi ute i bedrift, tilpasset deres arbeidssituasjon og utfordringer. Da dette gjerne varierer i forskjellige bransjer og bedrifter.

Kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del.

Teoretisk gjennomgang

 • Hva er god ergonomi
 • Hvordan forebygge muskel- og skjelettplager
 • Gjennomgå risikofaktorer og tiltak ved
  • Statisk arbeid - for eksempel pc arbeid
  • Manuelt arbeid - tungt arbeid og arbeid i ugunstige arbeidsstillinger.
  • Vibrasjoner

Praktisk gjennomgang etterpå tilpasset arbeidstakernes arbeidssituasjon.

 

Kursets varighet tilpasses deres behov.

 


Frokostmøte

Vil holder frokostmøter med ulike temaer der medlemsbedrifter blir invitert til å delta. Invitasjoner sendes ut i forkant


Førstehjelpskurs

Velkommen til kurs i Livreddende Førstehjelp

Målgruppe: Alle ansatte i bedriften, spesielt personer med
skade/ulykkesrisiko i arbeidet.

Innhold:
-  Hjerte-lungeredning
-  Førstehjelp i det daglige
-  Fremmedlegemer i luftveiene
-  Mistanke om hjertesykdom
-  Opptreden på skadested

Kurset kombinerer teoretisk undervisning og praktiske øvelser, og gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd.

Husk å ha på praktiske klær!

Kurset holdes på deres arbeidsplass, eventuelt i våre lokaler.


HMS kurs for ledere

I henhold til Arbeidsmiljølovens §3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomføre opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Kurset er planlagt ut fra en praktisk hverdag med eksempler som den enkelte kan ta med seg i HMS-arbeid i egen bedrift.  

Tema som gjennomgås i kurset: 

Regelverk som regulerer HMS-arbeid  

Psykososialt arbeidsmiljø 

Praktisk systematisk HMS-arbeid 

Risikoanalyse/handlingsplan/tiltak  

Ergonomi 

Sykefraværsoppfølging

 

Kurset blir avviklet:

Registrer din interesse om å delta på kurs under.

 

 


Skikk og bruk på jobb

Dette er et kurs som vi erfarer passer veldig godt til å holde bedriftsinternt. Kurset bidrar ofte til dialog og diskusjon omkring tema vedrørende det psykososiale arbeidsmiljøet. Kurset kan være en fin del av flere ledd innen det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

 

Kurset omhandler blant annet;

· Arbeidsmiljøloven, og dens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

· To overlappende innfallsvinkler; arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidsgivers styringsrett.

· Hvorfor skiller livet på jobb seg drastisk fra livet ellers, og hva vil det egentlig si å være en ansatt?

· Medvirkningsplikten

· Hva kjennetegner det gode arbeidsmiljø og hvordan utvikle langtidsfriske arbeidsplasser?

· Nærværsarbeid og tillit

· Tidstyvene på jobb

 

Kurset har en varighet på 2 timer.

Ta kontakt med oss dersom dette er et kurs som du tror deres bedrift vil kunne ha nytte av.


Lovpålagt opplæring i håndtering av diisocyanater

Rundt 5000 arbeidstakere i Europa blir syke hvert eneste år med yrkesrelaterte luftveissykdommer. Årsaker til dette er eksponering fra kjemikalier eller produkter som inneholder diisocyanater.  Arbeidstilsynet sier derfor at alle som håndterer diisocyanater i arbeid må ha fullført opplæring i sikker bruk innen 24 august 2023.

Hva lærer du på kurset:

 • Hva regelverket sier om diisocyanater og krav til opplæring
 • Hva diisocyanater er og hvilke egenskaper de har, samt typiske bruksområder
 • Hvorfor diisocyanater kan være helseskadelig
 • Det du må vite om eksponering
 • Helsefare og symptomer du bør kjenne til
 • Kartlegging og risikovurdering

Kurset blir avviklet:

Har du spørsmål om kurset, send gjerne en epost til ragnvald@vitalisklinikken.no