40 times kurs for verneombud

Kursets målgruppe er verneombud, medlem i arbeidsmiljøutvalg, eller andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ansatte med slike verv.  Vi anbefaler også dette kurset til ledere.

 

Kurset går over 3 dager i tillegg til e-læring, og følgende emner blir gjennomgått:  

  •         Lover og forskrifter som regulerer HMS-arbeidet 
  •         De ulike aktørene i HMS-arbeidet 
  •         Systematisk HMS-arbeid 
  •         Fysiske og psykiske arbeidsmiljøfaktorer 
  •         Ergonomi/ forebygging av belastningsrelaterte helseplager 
  •         Nærværs/-sykefraværsoppfølging/ Inkluderende Arbeidsliv  
  •         Risikovurdering og ulykkesforebygging 
  •         Arbeidsmedisin- livsstil og arbeidshelse 

Det vil også bli gitt oppgaver imellom kursdagene.