Energipauser

En av våre ansatte kommer ut til deres bedrift og utfører enkle trenings- og tøyeøvelser sammen med deres ansatte. Varighet etter ønske. Vanligvis 10-20 minutter.

Dette er enkle øvelser som alle kan delta på, og kan være til god hjelp for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Øvelsene blir distribuert i plansjer, slik at de ansatte kan fortsette å utføre øvelsene på eget initiativ.